The Patenters - חברה לרישום פטנטים

עיצוב או מדגם אירופאי וסימן מסחר, בצל ברקסיט

עיצוב או מדגם ארופאי וסימן מסחר, בצל ברקסיט

מבוא

המאמר מתמקד ברישום סימן מסחר וברישום עיצוב
או מדגם אירופאי בצל ברקסיט הקרב ובא.

אחד הכלים הטובים ביותר באמתחת בעל יצירה ישראלי
הינו רישום עיצוב או מדגם אירופאי באיחוד האירופאי. 
עיצוב, או בשמו הקודם מדגם, הינו קניין רוחני הקשור
לעיצוב האססטי של חפץ או לוגו לאפליקציה. 
העיצוב האססטי עשוי להיות בעל חשיבות יותר מהעיצוב הפונקציונלי של היצירה. 
רישום העיצוב האירופאי בעל יתרונות רבים:

  1. הרישום עבור כל האיחוד האירופאי.
  2. העלות של הרישום נמוכה – אפילו עורך פטנטים ישראלי רשאי להגיש בקשה לרישום העיצוב (להבדיל מבקשת פטנט אירופאי).
  3. אפשר להגיש צילומים – לא חייבים לגייס שרטט.


האתר של הרשות לרישום העיצובים הינו
EUIPO.  באתר יש חומר רב המדריך כיצד לרשום את העיצוב.

תהליך רישום העיצוב הארופאי

כאמור יש באתר פרטים לגבי אפן ההגשה של עיצוב או מדגם אירופאי. 
אנו נשמח לבצע עבורכם את הרישום.   הבקשה נבחנת תוך זמן קצר ביותר,
בדרך כלל תוך ימים ספורים.  אם הבחינה מוצאת שיש צורך לתקן את הבקשה
אזי אישור הרישום עלול להימשך כמה חודשים. 
במקרים מסוימים הבחינה עשויה להימשך אפילו מעל חצי שנה.

השפעת הסכם Brexit על זכויותיך

עמיתי מ- HGF באנגליה מוסרים כי כתוצאה מ-Brexit 
יהיו שינויים בזכויות של בעלי הרישום. 
השינויים בעיקר בהתייחס לתוקף הרישום בממלכה המאוחדת.

במידה ויהיה הסכם בין הממלכה המאוחדת לבין האיחוד האירופאי בעניין תוקף הרישומים:

רישום העיצוב וסימן המסחר יהיה בתוקף לכל עניין עד 1 בינואר 2021. 
לאחר מכן צריך לדאוג לרישום נפרד בממלכה המאוחדת.

במידה ולא יהיה הסכם בין הממלכה המאוחדת לבין האיחוד האירופאי:

בקשות אשר אושרו לרישום עד 29 במרץ 2019 תמשכנה להיות בתוקף בממלכה המאוחדת אחרי כן. 
כאילו הן עיצובים או סימני מסחר שנרשמו בממלכה המאוחדת.

בקשות אשר לא נרשמו עד אותו תאריך צריך לרשום מחדש בממלכה המאוחדת בנפרד,
תוך 9 חודשים.  הבקשות תוכלנה להנות מתאריך ההגשה המקורי באירופה.

 

מאמרים נוספים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד (Unitary Patent and the Unified Patent Court ) הם שני כלים שנועדו לחזק ולהשלים את מערכת הענקת הפטנטים האירופית המרכזית הקיימת כיום. הם יציעו למשתמשי מערכת הפטנטים אפשרות חסכונית להגנה על פטנטים ברחבי אירופה באמצעות הגשת פטנט יחיד.

קרא עוד »
אגרת רישום סימני מסחר

אגרת רישום סימן מסחרי

סימני מסחר מהווים סמלים המזוהים עם מוצר, שירות או בית עסק מסוים, ומספקים אמצעי זיהוי חשוב המוגן בחוק כקניין רוחני. בכדי ליהנות מזכויות בלעדיות של סימן מסחרי יש לרשמו אצל רשויות רלוונטיות במדינות ייעודיות. הליך הרישום מצריך בדיקות מקדימות, תיאור נכון של הסימן ובתשלום אגרות. עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני, תזכו בליווי מקצועי צמוד לכל אורך הליך הרישום, אשר יבטיח את הצלחתו ואת אישור בקשת רישום הסימן המסחרי.

קרא עוד »