התקשרו עכשיו :
074-7145148

תקנות הפטנטים

תקנות הפטנטים

מה הן תקנות הפטנטים

תקנות הפטנטים הינן תקנות השואבות את תוקפן מכוח חוק הפטנטים שנחקק בשנת 1967 ומאז עודכן כמה פעמים.  מדובר בתקנות המסדירות שורה ארוכה של היבטים הקשורים בנהלים, סמכויות, חובות וזכויות, אגרות, אופני טיפול בבקשות ועוד. מובן מאליו כי כל עורך דין, עורך פטנטים וכל אדם אחר העוסק בתחום רישום הפטנטים צריך להכיר את התקנות על בוריין.

אילו תקנות קיימות

תקנות הפטנטים הראשונות שיש להכיר הינן נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות משנת תשכ”ח-1968 אשר עודנו מספר פעמים. במאמר אחד לא נוכל לפרט את כל מרכיבי התקנות הללו אך נציין כמה תחומים בתור דוגמא. בין היתר, התקנות מגדירות את סדרי הנוהל הכלליים לרבות סמכויות הרשם והבוחנים, טפסים ומועדים, הארכת מועדים ובקשות ביניים. כמו כן, הן עוסקות בכל הקשור לאגרות כגון חובת התשלום, הצמדה למדד, מי צריך לשלם את האגרות ובאילו נסיבות, החזרת אגרות ששולמו בטעות וכן הלאה. בנוסף, התקנות עוסקות בכל הקשור למסמכים כגון הגשת מסמכים בנייר ובאתר האינטרנט, מען למסירת מסמכים, תצהירים, הרשאות והחלפת מורשה, וכן הן עוסקות בכל הקשור אל הבקשה עצמה והפירוט: עריכת הפירוט, שרטוטים, הכנסת תיקונים ועוד.

תקנות אלו גם מפרטות לגבי הטיפול בבקשה שהוגשה ופרסום דבר ההגשה, לרבות אישור הגשות, בקשות לא תקינות, ליקויים, פרסומים וסיווגי הגשות, בחינות בקשות, הקדמת בחינה, דרישת אסמכתאות, דחיית בחינה בשל ליקויים, דחייה של בחינה לפי דרישת המבקש, הודעות על ליקויים, בחינת תיקונים, בקשה להשמיע טענות ועוד.

תקנות פטנטים – הארכת תקופת הגנה

בשנת 1998 נכנסו לתוקף תקנות הפטנטים העוסקות בהארכת תקופת ההגנה – סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול. במסגרת רישום פטנטים ניתן להאריך את תוקף הפטנט עד 5 שנים מעבר ל-20 השנים המקוריות במקרים מסוימים והארכת תקופת ההגנה מתייחסת להארכה זו של התוקף.  תקנות אלו הינן ספציפיות וקצרות בהרבה ביחס לתקנות הקודמות ועוסקות בין היתר בבקשה לצו הארכה, בהודעה על קבלת החלטה בבקשת הארכת פטנט ייחוס, ובהודעה על השלמת הבחינה והגשה של השגות או בקשות להשמיע טענות. כמו כן, הן עוסקות בהתנגדויות לצו הארכה או לתקופת התוקף שלו, בפרסום הודעות על דחיית בקשות לצווי הארכה, והודעות על שינוי רישומים בפנקס התכשירים או רישוי ציוד רפואי. בנוסף, תקנות אלו עוסקות בהודעות על שינויים בעניין פטנט ייחוס או פטנט בסיסי, באגרות ומסמכים.

לקבלת סיוע מקצועי

הסקירה שלעיל הייתה תמציתית מאוד ולמעשה רק קצה המזלג של תקנות הפטנטים. כאמור, מדובר בתקנות המצטרפות אל חוק הפטנטים משנת 1967 ואל נהלים שונים שאותם חייבים להכיר הגורמים המלווים את הממציא, בדגש על עורכי הדין אך גם עורכי פטנטים. עקב מורכבותן של התקנות, השיקולים השונים, התהליך הממושך והעלויות, חשוב להיעזר באנשי מקצוע המכירים היטב את התקנות, החקיקה ודיני הפטנטים בכלל. לפרטים נוספים ולקבלת סיוע מקצועי צרו קשר עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני בטלפון 074-7145148.

שתף:

מאמרים נוספים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד (Unitary Patent and the Unified Patent Court ) הם שני כלים שנועדו לחזק ולהשלים את מערכת הענקת הפטנטים האירופית המרכזית הקיימת כיום. הם יציעו למשתמשי מערכת הפטנטים אפשרות חסכונית להגנה על פטנטים ברחבי אירופה באמצעות הגשת פטנט יחיד.

קרא עוד »
חוק סימני המסחר

חוק סימני המסחר

חוק סימני מסחר – מה הוא אומר? חוק סימני מסחר, או יותר נכון פקודת סימני מסחר, נחקק בשנת 1972 וכמו חוקים רבים אחרים חלו בו

קרא עוד »
אגרת רישום סימני מסחר

אגרת רישום סימן מסחרי

סימני מסחר מהווים סמלים המזוהים עם מוצר, שירות או בית עסק מסוים, ומספקים אמצעי זיהוי חשוב המוגן בחוק כקניין רוחני. בכדי ליהנות מזכויות בלעדיות של סימן מסחרי יש לרשמו אצל רשויות רלוונטיות במדינות ייעודיות. הליך הרישום מצריך בדיקות מקדימות, תיאור נכון של הסימן ובתשלום אגרות. עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני, תזכו בליווי מקצועי צמוד לכל אורך הליך הרישום, אשר יבטיח את הצלחתו ואת אישור בקשת רישום הסימן המסחרי.

קרא עוד »

כתוב לנו

התקשרו עכשיו !