The Patenters - חברה לרישום פטנטים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד

פטנט אחיד – או "פטנט אירופי בעל תוקף אחיד" – הוא פטנט אירופאי, המוענק על ידי ה-EPO ( European Patent Office ) על פי הכללים והנהלים של אמנת הפטנטים האירופית, שלפי בקשת בעל הפטנט, ניתן לו תוקף אחיד עבור שטחה של המדינות החברות באיחוד האירופי המשתתפות במערכת הפטנטים המאוחדים אשר אשרו את ההסכם על בית משפט מאוחד לפטנטים. צפוי כי, בתחילה, פטנט יחידתי יכסה את שטחן של לפחות 17 מדינות חברות באיחוד האירופי.

שימוש בשיטה זו מעניק למגישי הפטנטים את האפשרות להגן על פטנט מסוים ברחבי מדינות אירופה על ידי הגשת בקשה אחת ל-EPO. הם יתבססו על פטנטים אירופיים שניתנו על ידי ה-EPO על פי כללי אמנת הפטנטים האירופית EPC ( European Patent Convention). לפי שיטה זו, לא יחולו שום שינויים בשלב שלפני ההענקה ויחולו אותם סטנדרטים גבוהים של איכות חיפוש ובדיקה שהיו עד עכשיו. לאחר הענקת פטנט אירופאי, בעל הפטנט יוכל לבקש השפעה אחידה, ובכך לקבל פטנט אחיד המספק הגנה פטנט אחידה בעד 25 מדינות חברות באיחוד האירופי. (1)

בית המשפט המאוחד לפטנטים

בית המשפט המאוחד לפטנטים UPC ( Unified Patent Court) הוא בית משפט בינלאומי שהוקם על ידי מדינות החברות באיחוד האירופי. 25 מדינות חברות באיחוד האירופי חתמו על הסכם בינלאומי להקמת בית המשפט המאוחד לפטנטים (UPC). בית המשפט המאוחד לפטנטים כרוך כיום ל 17 מדינות אירופיות. בית משפט חדש זה יעסוק בשאלות של הפרה ותוקפן של פטנטים יחידתיים ושל פטנטים אירופיים כאחד. בנוסף, בית המשפט הוקם כדי לשים קץ להתדיינות מקבילה יקרות ולהגביר את הוודאות המשפטית כך שמגיש בקשת הפטנט לא יצטרך להגיש מספר גדול של בקשות במדינות השונות שמקשים גם מבחינה הניהולית וגם מבחינה הכספית. (1)

תפקידי בית המשפט המאוחד לפטנטים

 • להקים פורום יעיל לאכיפת פטנטים באירופה.
 • לסיים את הצורך בהתדיינות משפטית במדינות שונות.
 • להגביר את הוודאות המשפטית באמצעות פסיקה מותאמת בתחום הפרת פטנטים ותוקפו.
 • לספק הליכים שיפוטיים פשוטים, מהירים ויעילים יותר. (4)

בית המשפט המאוחד יהיה מורכב מ:

1) בית משפט קמא

2) בית משפט לערעורים

3) רישום.

בית המשפט של הערכאה הראשונה יורכב מחטיבה מרכזית (שמושבה בפריז ואגף במינכן) וממספר חטיבות מקומיות ואזוריות. בית המשפט לערעורים ימוקם בלוקסמבורג. (4)

יתרונות בית המשפט המאוחד:

בית המשפט המאוחד לפטנטים UPC יספק מסגרת טובה יותר לכל הצדדים המעורבים בהליכי פטנטים באירופה. קיומו של בית המשפט המאוחד לפטנטים יפחית בצורה גדולה את העלויות שכרוכות בהגשת פטנטים מכיוון שצדדים לא יצטרכו לעסוק בהתדיינות פטנטים מקבילה במדינות חברות שונות. החלטות שונות מבתי משפט לאומיים שונים בנוגע להפרה ותוקפו של אותו פטנט ייפסקו כאשר UPC מפתחת פסיקה אירופאית אמיתית, ובכך תגביר את הוודאות המשפטית עבור כל המשתמשים. עם הזמן תקום מערכת ליטיגציה פטנטים יעילה ומאוזנת יותר, לטובת בעלי הפטנטים וצדדים שלישיים כאחד. בכך שהמערכת החדשה מספקת את האפשריות הבאות:

עבור בעלי פטנטים, UPC תציע אכיפה טובה יותר של פטנטים תקפים, עם השפעות כלל-אירופיות של החלטות, צווי מניעה ונזקים. (4)

עבור צדדים שלישיים והציבור, UPC תספק פעולת ביטול מרכזית, נפרדת מהליך ההתנגדות של EPO, בכל עת במהלך חיי הפטנט. (4)

הפחתת מורכבות והורדת עלויות

כיום, בעל ההמצאה (מחדש) יכול להגן על המצאה באירופה באמצעות פטנט לאומי או פטנט אירופאי. ה-EPO בוחן בקשות לפטנטים אירופיים באופן מרכזי, חוסך לממציאים את העלויות של בקשות מקבילות. התהליך הזה אינו פוגע ברמת האיכות הגבוהה של הפטנטים שניתנו. כלומר, השיטה מאפשרת לחסוך בעלויות מבלי לפגוע באיכות העבודה והקריטריונים הגבוהים של שפטנטים. (2)

עם זאת, פטנטים אירופאים שניתנו חייבים להיות מאומתים ומתוחזקים בנפרד בכל מדינה שבה הם נכנסים לתוקף. זה יכול להיות תהליך מורכב ועלול להיות יקר מאוד כך שיש דרישות אימות שונות בין מדינה למדינה.  הדרישות השונות יכולות להוביל לעלויות ישירות ועקיפות גבוהות, כולל עלויות תרגום, עמלות אימות  ועלויות ייצוג נלוות כגון שכר טרחת עורך דין שנגבה עבור ניהול הפטנט. עלויות אלו יכולות להיות ניכרות ותלויות במספר המדינות שבהן בעל הפטנט מעוניין לאמת את הפטנט האירופי. השיטה שלפטנטים אחידים תסיר את הצורך בהליכי אימות לאומיים מורכבים ויקרים אלו מה שיקל על מגיש הבקשה בדרכים השונות. (2)

מה חדש?

 • ה-EPO פועל כנקודת פתיחה אחת, המאפשרת רישום פשוט של פטנט יחידתי.
 • אין לגבות אגרות בגין הגשת הבקשה לתוקף אחיד או עבור רישום פטנט אחד ובחינתה.
 • לא יידרשו תרגום לאחר מענק לאחר תקופת מעבר של שש שנים. במהלך תקופה זו יידרש תרגום למידע בלבד ולא תהיה לו כל השפעה משפטית.
 • עבור חברות קטנות ובינוניות מבוססות האיחוד האירופי, אנשים טבעיים, ארגונים ללא מטרות רווח, אוניברסיטאות וארגוני מחקר ציבוריים, תכנית פיצויים חדשה תכסה עלויות הקשורות לתרגום בקשת הפטנט אם היא הוגשה בשפה רשמית של האיחוד האירופי שאינה אנגלית, צרפתית או גרמנית. הם ישולמו סכום חד פעמי של 500 אירו כאשר הפטנט האחיד שלהם יירשם.
 • גם פטנטים אחידים לא יהיו כפופים לשיטת דמי החידוש המקוטעת כיום: יהיה הליך אחד בלבד, מטבע ומועד אחרון ואין חובה להשתמש בנציג.
 • דמי החידוש נקבעו ברמה תחרותית מאוד והם אטרקטיביים במיוחד בעשר השנים הראשונות, משך החיים הממוצע של פטנט אירופאי. אבל הפונים יחסכו גם בעלויות עקיפות. ככל שיותר מדינות בהן הפטנט האירופי היה מקבל תוקף, כך גדל החיסכון.
 • כל הניהול שלאחר ההענקה יטופל באופן מרכזי על ידי ה-EPO, ויפחית עוד יותר את העלויות ואת עומס העבודה הניהולי.
 • המרשם המקוון יכלול מידע על מצב משפטי הנוגע לפטנטים יחידתיים – בעיקר על רישיונות והעברות. זה גם יעזור לטפח העברת טכנולוגיה והשקעה בחדשנות.
 • פטנטים יחידתיים יקנו הגנה אחידה באמת שכן דיני הפטנטים המהותיים המסדירים את היקף ומגבלות כל הזכויות והתרופות הזמינות במקרים של הפרה, הותאמו בהסכם על בית משפט מאוחד לפטנטים.(2)

המשימות של ה EPO ב 25 המדינות שמשתתפות במערכת הפטנטים המאוחדים

על פי תקנה מספר 1257/2012 של האיחוד האירופי על יצירת הגנת פטנט יחידתי, המדינות החברות המשתתפות הפקידו ל-EPO את המשימות הבאות:

 • קבלת ובחינת בקשות להשפעה אחידה
 • רישום השפעה אחידה
 • פרסום תרגומים בתקופת המעבר
 • הקמה ותחזוקה של "רישום להגנת פטנט יחידתי" חדש המכיל ערכים על העברה, רישוי, ביטול, הגבלה או ביטול של פטנטים יחידתיים
 • גביית דמי חידוש שנתיים עבור פטנטים יחידתיים
 • חלוקת חלק מדמי החידוש השנתיים למדינות החברות המשתתפות
 • ניהול תכנית הפיצויים לתמיכה במועמדים מסוימים

החלטות EPO בנושא פטנטים יחידתיים יתקבלו על ידי חטיבת פטנטים יחידה חדשה שתוקם לפי סעיף 143(2) EPC. על החלטות אגף הפטנטים האחדותי ניתן לערער לבית הדין המאוחד לפטנטים. (3)

מהן הדרישות לקבלת פטנט אירופאי בעל אפקט אחיד (השפעה אחידה) (Unitary Patent)?

לפני שניתן יהיה לרשום את הפטנט תחת ההגדרה של השפעה אחידה על ידי ה-EPO, על המבקש לקבל תחילה פטנט אירופאי. לכן יש להגיש בקשת פטנט אירופאית ולעבד אותה במסגרת ה-EPC באותו אופן כמו היום. (3)

על מנת שהפטנט יהיה זכאי לרישום כפטנט אחיד, הפטנט האירופי חייב להיות מוענק עם אותו סט של תביעות ביחס לכל 25 המדינות החברות המשתתפות. תנאי זה חייב להתקיים ללא קשר לשאלה אם כל המדינות הללו אכן יהיו מכוסות על ידי הפטנט האחיד. לכן חשוב לא לבטל את ייעודה של אף אחת מ-25 המדינות החברות המשתתפות, כי זה ישלול קבלת פטנט אחיד. יתר על כך , הפטנט האירופי לא אמור להכיל מערך תביעות שונה עבור אף אחת מהמדינות החברות המשתתפות, שכן גם זה ימנע מה-EPO לרשום פטנט אחד. (3)

לאחר מתן פטנט אירופאי, על הבעלים להגיש "בקשה להשפעה אחידה" ב-EPO על מנת שיוכל לקבל פטנט אחיד. צריך להגיש את הבקשה הזו בכתב או באמצעות כללים מקוונים בלשון ההליך לא יאוחר מחודש ממועד פרסום אזכור ההענקה בעלון הפטנטים האירופי. הבקשה להשפעה אחידה חייבת להכיל גם תרגום של הפטנט האירופי.

ה-EPO ממליץ להשתמש בטופס 7000 להגשת הבקשה. (3)

מתי ועל אילו פטנטים אירופאים ניתן לבקש פטנט יחידתי והאם יש אמצעי מעבר?

ניתן לבקש פטנט אחיד עבור כל פטנט אירופאי שניתן בתאריך החלה של תקנות (EU) מס' 1257/2012 ו-(EU) מס' 1260/2012 או לאחר מכן. שתי תקנות אלו יחולו מתאריך כניסתו לתוקף של ההסכם על בית משפט פטנטים מאוחד (UPCA). ה-EPO תודיע על תאריך זה באתר האינטרנט שלה. כדי לעודד קליטה מוקדמת של הפטנט המאוחד, ה-EPO הציגה שני אמצעי מעבר למשתמשים:

 1. בקשה מוקדמת להשפעה אחידה מאפשרת למבקשים להגיש בקשה לתוקף אחיד לפני תחילת מערכת הפטנטים האחידים, מה שיאפשר ל-EPO לרשום תוקף אחיד מיד עם תחילתה, בתנאי שכל הדרישות לפי הכללים הנוגעים לפטנטים אחדים הגנה מתקיימים. (3)
 2. בקשה לעיכוב במתן ההחלטה על מתן פטנט אירופאי: מבקשים יכולים להגיש בקשה זו לאחר קבלת הודעה לפי תקנה 71(3) EPC מה-EPO ("כוונה להעניק") ולפני אישור הטקסט המיועד להענקה. זה יבטיח שהאזכור של הענקת הפטנט האירופי יתפרסם בעלון הפטנטים האירופי בתאריך או מיד לאחר תחילת מערכת הפטנטים האחידים וכך תמנע ממבקשים להחמיץ את ההזדמנות לקבל פטנט יחיד בשלב המעבר . (3)

אפשרויות אלו חלות על בקשות פטנט אירופיות שהגיעו לשלב הסופי של הליך ההענקה ויהיו זמינות, לקראת כניסתה לפעולה של מערכת הפטנטים האיחדה , מהמועד בו גרמניה תפקיד את מסמך אשרור ה-UPCA שלה. תאריך זה יחול בין שלושה לארבעה חודשים לפני כניסת ה-UPCA לתוקף ויפורסם באתר האינטרנט של ה-EPO. ה-UPCA ייכנס לתוקף ביום הראשון של החודש הרביעי לאחר הפקדת מסמך אשרור זה של גרמניה. (3)

הסדרי תרגום ותוכנית פיצויים

לאחר תקופת מעבר, לא יידרש תרגום בעת בחירה בפטנט אחיד. במהלך תקופת מעבר זו של שש שנים (שניתן להאריך עד 12 שנים לכל היותר), בעל הפטנט יצטרך להגיש תרגום מלא אחד של מפרט הפטנט האירופי, כלומר:

 • לאנגלית אם שפת ההליך בפני ה-EPO הייתה צרפתית או גרמנית
 • לכל שפה רשמית אחרת של מדינה חברה באיחוד האירופי אם שפת ההליך הייתה אנגלית.

יש להגיש את התרגום יחד עם הבקשה לתוקף אחיד. זה למידע בלבד ואין לו השפעה משפטית.

תרגום התביעות לשתי השפות הרשמיות האחרות של ה-EPO כבר יוגש בסוף הליך ההענקה. המשמעות היא שאם נבחרה אחת משתי השפות האחרות של ה-EPO לתרגום, רק התיאור יצטרך להיות מתורגם בנוסף בעת הגשת הבקשה לתוקף אחיד; ניתן לעשות שימוש חוזר בתרגום התביעות. כאשר שפת ההליך היא אנגלית ובעל הפטנטים בוחר להגיש תרגום של המפרט לשפה רשמית של האיחוד האירופי שאינה צרפתית או גרמנית, לרוב ניתן יהיה לחזור לבקשה שהוגשה למשרד פטנטים לאומי ולהתאים זה. לאחר תום תקופת המעבר, לא יידרש עוד תרגום לקבלת פטנט יחידתי. (5)

תכנית פיצויים תכסה את עלויות תרגום הבקשה בשלב שלפני ההענקה עבור חברות קטנות ובינוניות, אנשים טבעיים, ארגונים ללא מטרות רווח, אוניברסיטאות וארגוני מחקר ציבוריים. (5)

מי זכאי?

 • חייב להיות מגוריהם או מקום העסקים העיקרי שלהם במדינה חברה באיחוד האירופי.
 • חייב להגיש את בקשת הפטנט האירופי או את בקשת ה-Euro-PCT המובילה לפטנט האחיד בשפה רשמית של האיחוד האירופי שאינה אנגלית, צרפתית או גרמנית.
 • הפיצוי יינתן על ידי אגף הפטנטים המאוחדים של ה-EPO. את הבקשה יש להגיש יחד עם הבקשה לתוקף אחיד. הפיצוי – שנקבע על 500 אירו – משלים את ההפחתה בדמי הגשה ובחינה שכבר זמינים כאשר בקשת פטנט אירופי ובקשה לבדיקה מוגשות בשפה של מדינה מתקשרת EPC שאינה אנגלית, צרפתית או גרמנית. (5)

מתי?

תחילתה של המערכת החדשה צפויה להיות באביב 2023. (1)

ראו עוד בעניין פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

מאמרים נוספים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד (Unitary Patent and the Unified Patent Court ) הם שני כלים שנועדו לחזק ולהשלים את מערכת הענקת הפטנטים האירופית המרכזית הקיימת כיום. הם יציעו למשתמשי מערכת הפטנטים אפשרות חסכונית להגנה על פטנטים ברחבי אירופה באמצעות הגשת פטנט יחיד.

קרא עוד »
אגרת רישום סימני מסחר

אגרת רישום סימן מסחרי

סימני מסחר מהווים סמלים המזוהים עם מוצר, שירות או בית עסק מסוים, ומספקים אמצעי זיהוי חשוב המוגן בחוק כקניין רוחני. בכדי ליהנות מזכויות בלעדיות של סימן מסחרי יש לרשמו אצל רשויות רלוונטיות במדינות ייעודיות. הליך הרישום מצריך בדיקות מקדימות, תיאור נכון של הסימן ובתשלום אגרות. עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני, תזכו בליווי מקצועי צמוד לכל אורך הליך הרישום, אשר יבטיח את הצלחתו ואת אישור בקשת רישום הסימן המסחרי.

קרא עוד »