The Patenters - חברה לרישום פטנטים

פטנטים על חומרה ותכנה – Internet of things IoT

פטנטים על חומרה ותכנה – Internet of things IoT

IoT Internet of things הינה טכנולוגיה חשובה הקושרת מכשור מגוון לאינטרנט.

ראו כן הסבר קצר:

IoT היה נושא מרכזי בכנס לקניין רוחני של AIPPI בישראל בחודש שעבר. 
אכן נושא חשוב וראוי לתשומת לב מיוחדת. אם כי קצת אירוני שנושא זה נבחר
בדיוק אחרי שפיטרו את כל המחלקה לקניין הרוחני של CISCO בישראל אשר עוסק בנושא זה.

כמה נקודות מעניינות:

העלות של רישום בקשה לפטנט בתחום זה הינו גבוה מאד ועומד על כ- 100 אלף דולר. 
הסיבה לעלות הגבוהה היא המשכורת הגבוהה של מדעני המידע. 
גם זמינותם לפרוייקט הכתיבה היא נמוכה ולכן יש אתגר מיוחד לכתיבה.

לפי ד"ר אורי קופנהגן מרשות הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים,
חיפוש ידע בתחום (כחלק מבחינת בקשה למשל) הינו קשה מאד. 
בעיקר בגלל שפטנטים בתחום זה יכולים להימצא בסיווג חיפוש רבים ושונים מאד. 
למרות הגדילה המהירה של הטכנולוגיה, הגדילה אינה מדביקה את קצב הגידול הכללי ברישום פטנטים. 
אולי בגלל שהרבה בקשות פטנט בתחום זה לא נמצאו עקב סיווג שלהם שלא נמצא.

עורך פטנטים מיפן סיפר שמשרד הפטנטים היפני מוסיף שיטת סיווג חדשה שתתקיים לצד השיטה הישנה. 
השיטה החדשה מיועדת להשלים את החסרונות של השיטה הישנה.

Mr. Gerard Myon   מ-  LAVOIX IP סיפר שמשרד הפטנטים הארופאי EPO
מאיץ את הבחינות של בקשות פטנט בתחום זה. 
הפיתוח של האמצאות בתחום זה הוא בדרך כלל מהיר מאד.

חלק גדול מהחידוש בתחום זה קשור לסנטנדרטים לתקשורת ב- Internet of things
ובהתאם ברכיבים עצמם לצורך התקשורת.  EPO מחזיקים רשומה של הסטנדרטים
ובודקים התאמת הסטנדרטים למפרט באמצאות המתוארות בבקשות הפטנט –
מדוע? האם זהו מתפקידו של רשות הממונה על מתן פטנטים?

מאמרים נוספים

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

פטנט אחיד ובית משפט פטנטים מאוחד

הפטנט המאוחד ובית המשפט המאוחד (Unitary Patent and the Unified Patent Court ) הם שני כלים שנועדו לחזק ולהשלים את מערכת הענקת הפטנטים האירופית המרכזית הקיימת כיום. הם יציעו למשתמשי מערכת הפטנטים אפשרות חסכונית להגנה על פטנטים ברחבי אירופה באמצעות הגשת פטנט יחיד.

קרא עוד »
אגרת רישום סימני מסחר

אגרת רישום סימן מסחרי

סימני מסחר מהווים סמלים המזוהים עם מוצר, שירות או בית עסק מסוים, ומספקים אמצעי זיהוי חשוב המוגן בחוק כקניין רוחני. בכדי ליהנות מזכויות בלעדיות של סימן מסחרי יש לרשמו אצל רשויות רלוונטיות במדינות ייעודיות. הליך הרישום מצריך בדיקות מקדימות, תיאור נכון של הסימן ובתשלום אגרות. עם The Patenters – המרכז לקניין רוחני, תזכו בליווי מקצועי צמוד לכל אורך הליך הרישום, אשר יבטיח את הצלחתו ואת אישור בקשת רישום הסימן המסחרי.

קרא עוד »