The Patenters - חברה לרישום פטנטים

סודות מסחר

מקנה לבעליו מונופול על ניצול מסחרי של ההמצאה

רישום פטנטים

מקנה לבעליו מונופול על
ניצול מסחרי של ההמצאה

מדגם רשום

זכות קניינית על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי

סימני מסחר

משמשים לזיהוי מוצרים עם מספקי השירותים או היצרנים

סודות מסחר

מידע סודי שנותן יתרון למחזיק המידע על פני יריביו המסחריים

זכויות יוצרים

הגנה שניתנת ליוצר מפני שימוש בלתי מורשה בקניין הרוחני שלו

מהן סודות מסחר?

סודות מסחר או סודות מסחריים הם מידע שנותן יתרון למחזיק המידע
על פני יריביו המסחריים ונדרש מאמץ כלשהו כדי להחזיק את המידע בסוד.

בעל המצאה צריך לשקול האם להשיג פטנטים (שמתפרסמים)
על המצאתו או לשמור בסוד כיצד לייצר את ההמצאה, או במקרה של תהליך חדשני,
כיצד לבצע את ההמצאה.
בעיקרון ככל שקל יותר לחקות את ייצור או ביצוע ההמצאה, או לעשות הנדוס, reverse engineering,
של ההמצאה, כן יש פחות טעם לשמור על ההמצאה בסוד.
לעיתים קשה לשמור על ההמצאה בסוד מסיבות אחרות,
כגון תהליך או מוצר גדול מאד או פשוט מאד, הרבה שותפים לסוד,
שותפים לסוד שעזבו את החברה או הינם נותני שרות חיצוניים, חשד לריגול תעשייתי,
משקיעים פוטנציאליים שדורשים פטנטים כדי להשקיע וכו’, ואז כדאי להשיג פטנטים.

זהירות משנה ודאגה להסכם NDA

אמנם יש משקיעים או קונים פונציאליים אשר מוכנים לחתום על הסכם
סודיות כדי לקבל פרטים על ההמצאה. צריך להיזהר מאד במקרים אלה
ולדאוג שההסכם (NDA) כתוב כראוי, ולקחת בחשבון שהם עלולים
לעקוף את ההמצאה ולהשיק לשוק מוצר דומה להמצאתכם. שתי יתרונות
גדולים של רישום פטנטים בעניין זה הינם:

  1. הרישום מסדיר מי הוא הממציא וממתי ההמצאה (תאריך הגשת הבקשה או לפניו).
  2. החלת דוקטירנת האקוויולנטים על ההמצאה:

לפי סעיף 49א לחוק הפטנטים: “בעל פטנט זכאי למנוע
כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את
האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת
בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה,
לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט”

בנוסף לפרסום הסודות, החיסרון הגדול של פטנטים הינו שחיי הפטנט הם מוגבלים ל-20 שנים
(או קצת יותר למוצרים מסויימים).

לעיתים ניתן להשיג פטנט ובו זמנית לשמור על סודות מסחריים בקשר להמצאה.
למעשה תמיד יש מתח בין הדרישה החוקית והמוסרית לתת פרטים בתיאור בקשת
הפטנט במידה שמאפשרת לבעל מקצוע לייצר או לבצע את ההמצאה,
לבין רצון בעל ההמצאה או ממציא לשמור פרטים מסוימים בסוד,
כך שלמרות הגילוי בבקשה נשמר יתרון מסחרי על פני המתחרים.
צריך לתת לעורך פטנטים מנוסה מאד לכתוב את הבקשה כדי שיתקיים האיזון הנכון בין האינטרסים,
שאם לא כן עלול לא להינתן פטנט למרות פרסום הסודות.

בניגוד להרבה מקומות, אין בישראל איסור על עצם העברת הסודות, אלא רק על שימוש “לא חוקי” בסודות.

חוק עוולות המסחריות מתייחס לסודות מסחריים:
המאמר הבא מתייחס להבדלים בין ישראל לבין ארה”ב בנוגע לעניין סודות מסחריים.
המאמר משנת 1999. בזמנו היה רק חוק מדיני, לא פדרלי, בארצות הברית (the UST (Uniform Trade Secrets Act
חוק פדרלי לסודות מסחריים נכנס לתוקף בארה”ב החל ממאי 2016. החוק דומה מאד לחוק UST.

להגשת בקשה לפטנט

פנו אלינו וקבלו פרטים וייעוץ מקצועי