The Patenters - חברה לרישום פטנטים

מדגם רשום

מקנה לבעליו מונופול על ניצול מסחרי של ההמצאה

רישום פטנטים

מקנה לבעליו מונופול על
ניצול מסחרי של ההמצאה

מדגם רשום

זכות קניינית על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי

סימני מסחר

משמשים לזיהוי מוצרים עם מספקי השירותים או היצרנים

סודות מסחר

מידע סודי שנותן יתרון למחזיק המידע על פני יריביו המסחריים

זכויות יוצרים

הגנה שניתנת ליוצר מפני שימוש בלתי מורשה בקניין הרוחני שלו

מהו עיצוב רשום?

עיצוב רשום הינו זכות קניינית על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי.
החל מ- 26 ביולי 2018 נכנס לתוקף חוק העיצובים החדש והוא מאפשר ליוצר עיצוב תעשייתי חדש בישראל לקבל זכויות קניין רוחני גם ללא רישום עיצוב תעשייתי ברשות הפטנטים, אך לתקופה של 3 שנים בלבד מזמן פרסום העיצוב.
עד לאמצע 2018 כדי לשמר זכויות קניין על עיצוב היה צורך בהגשת בקשה למדגם (הכינוי הישן לעיצוב רשום), תחת פקודת הפטנטים והמדגמים 1926, אשר קובעת כי ניתן לרשום מדגם בגין כל חפץ או מוצר תעשייתי בעל צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין ושהוא חדש או מקורי ולא נמכר, שווק או פורסם בישראל לפני מועד הגשת הבקשה.
לא ניתן לרשום מדגם או עיצוב בגין עיצוב מוצר המוכתב אך ורק על ידי שיקולים פונקציונאליים היות “שההגנה” על אופן תפקוד המוצר או השימוש בו מוענקת במסגרת דיני הפטנטים.
אפשר לרשום גם מערכת חפצים – בעוד שעל בקשה למדגם לכלול חפץ אחד בלבד, מערכת כוללת קבוצה של חפצים בעלי אופי דומה, שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד כשכולם נושאים את אותו דגם עיצובי.

דוגמאות לעיצובים על חפצים לרישום מדגם:

במקרה שבו נדרשת “הגנה” על מערכת חפצים,
מותר לכלול בבקשה אחת יותר מחפץ אחד.
לפי הפקודה משך ההגנה על מדגם רשום הוא עד 15 שנים ממועד הגשת הבקשה בכפוף לתשלום אגרות חידוש.  
לפי החוק החדש תוארך תקופת ההגנה אל 25 שנים ובתקופת ביניים (נובמבר 2017 עד מאי 2018)
עד לתחולת החוק תתאפשר הארכה עד 18 שנים הגנה למדגם בתוקף.

התנאים לרישומו של מדגם:

הוראות סעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים קובעות כדלקמן:
“הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של מדגם
חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, יכול הרושם לרשום את המדגם”
בתנאי שהוא עומד בדרישות הפקודה והתקנות.
דהיינו, על החפץ עבורו מתבקש הרישום להיות:
חדש – מדגם ירשם בפנקס המדגמים אם הוא בעל צורה,
עיצוב או קישוט שלא היו מוכרים בישראל טרם הגשת הבקשה לרישום.
מקורי – הכוונה היא לדרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן
הידוע קודם לכן באותו תחום (למשל: רישום מדגם בגין עיצובו של מעמד לטלפון נייד שנראה ככורסה ממוזערת).
שלא נתפרסם קודם לכן בישראל – מדגם לא יוכל להירשם בפנקס המדגמים
אם התפרסם בישראל טרם הגשתו לרישום גם אם פורסם על ידי בעליו.
הכוונה בפרסום קודם היא כאשר המדגם היה נגיש לאנשים
מהציבור או שהוצג בפני אנשים מהציבור, שלא היו מחויבים לשומרו בסוד.
ניתן לראות בפרסום מדגם באתר אינטרנט אליו יש גישה חופשית מישראל כפרסום שנעשה בישראל.
לפי החוק החדש העתקת עיצוב תעשייתי ושימוש מסחרי בו הינה עבירה פלילית!
כמו כן, החוק מאפשר עיכוב סחורות במכס על סמך עילת העתקה של העיצוב.  
שינוי נוסף בחוק החדש הינו האפשרות לקבל פיצויים על העתקה עד 100,000 ש”ח
גם בלי להוכיח שנגרם נזק מההעתקה.
זכות טריטוריאלית – לבעל המדגם הרשום מוענקות זכויות בלעדיות על השימוש
במדגם אך ורק במדינה בה הוא נרשם ותעודת המדגם הניתנת לבעליו מעידה על זכויותיו אלו.
במקרה של הפרת זכויותיו רשאי בעל המדגם לתבוע את המפר כדי למנוע ממנו כל פעילות
בעלת אופי מסחרי (כגון: ייצור, שימוש, מכירה או פרסום) במוצר בעל עיצוב דומה או זהה לעיצוב החפץ בגינו נרשם המדגם.

דין קדימה:

בהתאם לאמנת פריס שישראל חתומה עליה, יכול מבקש שהגיש בקשה לרישום מדגם במדינה החתומה על האמנה,
לדרוש תאריך בכורה ביחס לאותו מדגם במדינות אחרות החתומות על האמנה (“דין קדימה”),
כך שהתאריך הקובע לצורך בדיקת חידוש או מקוריות יהא תאריך הבקשה הראשונה.
כדי ליהנות מתאריך הבכורה יש להגיש את בקשת המדגם במדינה החתומה על האמנה תוך שישה
חודשים מהתאריך בו הוגשה הבקשה המוקדמת יותר ולצרף לבקשה מסמך בכורה.

מסמך בכורה:

אם ברצונו של מבקש מדגם בישראל לרשום את המדגם גם במדינות נוספות החתומות על אמנת פריס,
עליו להגיש את הבקשות במדינות השונות עם מסמך בכורה בנוגע לבקשה שהוגשה בישראל.

בקשה לביטול מדגם:

בהתאם לסעיף 36 לפקודת המדגמים כל אדם רשאי לבקש את ביטולו של מדגם רשום בטענה
שהמדגם לא היה חדש בישראל לפני תאריך הגשתו.
סיכום חשוב של מפגש מחלקת המדגמים עם הציבור מיום 22 ביוני 2016 – לקריאה לחץ כאן 
הפקודה הישנה תישאר בתוקף לגבי עיצוב תעשייתי שנרשם לפני כניסת חוק העיצובים לתוקף.

להגשת בקשה לפטנט

פנו אלינו וקבלו פרטים וייעוץ מקצועי