The Patenters - חברה לרישום פטנטים

זכויות יוצרים

מקנה לבעליו מונופול על ניצול מסחרי של ההמצאה

רישום פטנטים

מקנה לבעליו מונופול על
ניצול מסחרי של ההמצאה

מדגם רשום

זכות קניינית על עיצוב מוצר תעשייתי חדש או מקורי

סימני מסחר

משמשים לזיהוי מוצרים עם מספקי השירותים או היצרנים

סודות מסחר

מידע סודי שנותן יתרון למחזיק המידע על פני יריביו המסחריים

זכויות יוצרים

הגנה שניתנת ליוצר מפני שימוש בלתי מורשה בקניין הרוחני שלו

מה הן זכויות יוצרים?

זכות יוצרים (באנגלית: Copyright) היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו.
ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי רעיונות, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים. נהוג לסמן יצירה שרוצים להדגיש שיש למישהו זכויות שמורות עליה באמצעות הסימון © (האות C בתוך עיגול, קיצור של המילה copyright) – ולידו הביטוי “כל הזכויות שמורות”, אך ברוב מדינות העולם הדבר איננו הכרחי, והיצירה תהיה מוגנת גם ללא הסימון, אם היא עומדת בתנאים מהותיים אחרים.

בעיקרון, שינוי הביטוי של המצאה אינו נחשב הפרה של זכויות יוצרים, ולכן אם זה אפשרי עדיף לרשום פטנט על ההמצאה.

אין חובה בישראל לרשום את הזכות.
להלן קישור לחוק זכויות יוצרים משנת 2007: החוק

להגשת בקשה לפטנט

פנו אלינו וקבלו פרטים וייעוץ מקצועי

עוד על זכויות יוצרים